Πολτική Απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα
Στο iphonegreece είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της μυστικότητας σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για σας μόνο για να επεξεργαστούμε τις επισκευές σας αποτελεσματικά και για να παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία αγορών. Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες για την πολιτική μας περί προσωπικών δεδομένων.

Το iphonegreece αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

To iphonegreece χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες – και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει αν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά. To iphonegreece έχει επιπλέον πιστοποίηση SSL Extended Validation σχετικά με την επωνυμία και νομική ύπαρξη της εταιρείας. Επίσης έχουμε ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες σχετικές με τη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από την ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – http://www.dpa.gr/

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας,κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους θα ενημερώνονται από το iphonegreece και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης.Επίσης, με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών. Κατά τα λοιπά το iphonegreece, δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών του, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον ηλεκτρονικό ιστοχώρο με το εμπορικό σήμα iphonegreece χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή από συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από iphonegreece. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Ποιες πληροφορίες συλλέγονται πώς χρησιμοποιούνται;
Όταν τοποθετείτε μια εντολή σε μας, σας ζητάμε τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να υποβληθούν σε επεξεργασία και να συμπληρωθεί η εντολή σας ώστε να μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για την κατάστασή της:

Πρώτο τελευταίο όνομα (Ονομα και επώνυμο)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διεύθυνση αποστολής τιμολόγησης
Τηλέφωνα Επικοινωνίας ( Οικίας ή γραφείου και κινητό)
Αριθμός πιστωτικών καρτών ( Προαιρετικά μόνο σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα )
Ημερομηνία λήξης πιστωτικών καρτών ( Προαιρετικά μόνο σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα )

Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας, χρειαζόμαστε μόνο μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία χρησιμοποιούμε για να στείλουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε και ενημερώσεις για προσφορές, δώρα και διαγωνισμούς.

Όταν συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό ή σε ψηφοφορίες μπορούμε να ζητήσουμε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε το διαγωνισμό και να ειδοποιήσουμε άμεσα τους νικητές.

Πώς το iphonegreece προστατεύει τις πληροφορίες πελατών;

Όταν τοποθετείτε τις επισκευές, προσφέρουμε τη χρήση ενός ασφαλούς κεντρικού υπολογιστή. Το ασφαλές λογισμικό κεντρικών υπολογιστών (SSL) κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες που εισάγετε προτού να μας σταλούν . Επιπλέον, όλα τα στοιχεία πελατών που συλλέγουμε προστατεύονται από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το iphonegreece επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο iphonegreece.
Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το iphonegreece θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το iphonegreece θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το iphonegreece μέσω www.iphonegreece ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iphonegreece.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής του iphonegreece. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Τι γίνεται με τα «cookies»;
Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται από το φυλλομετρητή σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν περιέχουν οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, αλλά επιτρέπουν σε μας να παρέχουμε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως η απευθείας σύνδεση-αγορά με ένα πάτημα κουμπιού, να αποθηκεύσουν τα στοιχεία-προϊόντα στο καλάθι αγορών σας μεταξύ των επισκέψεων καθώς επίσης και για να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές Ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε εύκολα να τροποποιήσετε τον broswer σας για να το αποτρέψετε. Ακόμη και χωρίς τα cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο κατάστημά μας, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης των στοιχείων-προϊόντων στο καλάθι αγορών σας και της αγορά τους.Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι επισκευές σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.iphonegreece.gr. Διαβάστε περισσότερα (πατώντας) για τη πολιτική χρήση Cookies.

Θα αποκαλύψετε τις πληροφορίες που συλλέγονται στα εξωτερικά συμβαλλόμενα μέρη;
Το iphonegreece δεν πωλεί, δεν ανταλλάσσει, ή νοικιάζει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, το iphonegreece.com μπορεί να παρέχει τις συνολικές στατιστικές για τους πελάτες, τις πωλήσεις, τα στοιχεία επισκεψιμότητας και τις σχετικές πληροφορίες περιοχών μας στους αξιόπιστους προμηθευτές μας, αλλά αυτές οι στατιστικές δεν θα περιλαμβάνουν καμία προσωπική πληροφορία.

Το iphonegreece θεωρεί ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών και των πελατών πρέπει να κρατηθούν ιδιωτικές και αξίζουν την προστασία μας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε και να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο χωρίς την καταχώρηση ή παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών. Εντούτοις, το iphonegreece.com χρειάζεται ορισμένες προσωπικές πληροφορίες και τις πληροφορίες διευθύνσεων σας για την επεξεργασία των επισκευών σας.

Το iphonegreece σέβεται τη μυστικότητά σας. Το iphonegreece δεν πωλεί, δεν νοικιάζει ή δανείζει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που δίνονται στο iphonegreece.com θα φυλαχτούν με την μέγιστη προσοχή και ασφάλεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν με τρόπους με τους οποίους δεν έχετε συγκατατεθεί.

Το iphonegreece απαιτεί ορισμένες διευθύνσεις πληροφοριών καθώς επίσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή των σχολίων. Επομένως, εάν δεν θέλετε τα σχόλια σας να διαβασθούν από οποιοσδήποτε ή όλους τους επισκέπτες, τότε να μην υποβληθούν. Το iphonegreece.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει οτιδήποτε ταχυδρομείται ή τοποθετείται στον ιστοχώρο του το οποίο κρίνεται ότι είναι δυσάρεστο, παράνομο ή ακατάλληλο. Το iphonegreece.com μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται και τα στοιχεία που συλλέγονται για να δημιουργήσει ορισμένες στατιστικές και για να συντάξει τις απαραίτητες εκθέσεις για εσωτερική χρήση καθώς επίσης και για τη διανομή τους στις θυγατρικές, στους κατόχους άδειας, στα υποκαταστήματα και στους διαφημιστές. Αν και αυτό το είδος πληροφοριών θα χρησιμοποιηθεί για τους παραπάνω λόγους, κανένα από τα στατιστικά στοιχεία δεν θα περιλαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που θα σας προσδιορίσουν προσωπικά. Εν ολίγοις, η ταυτότητά σας θα κρατηθεί πάντα ανώνυμη εκτός αν χρησιμοποιείται εσωτερικά για λόγους τιμολόγησης.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το iphonegreece, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι επισκευές τους.
Οι πληροφορίες που συλλέγει το iphonegreece μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την iphonegreece και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Το iphonegreece δύναται να διανέμει για επεξεργασία σε συνεργάτες του τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, οι οποίοι συνεργάτες θα έχουν δικαίωμα να επικοινωνούν με τους χρήστες με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προϊόντων της iphonegreece. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997

Εν περιλήψει
Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία της μυστικότητας σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε στην περιοχή μας για να βοηθήσουμε στην εξυπηρέτησή σας Δεν πωλούμε, δεν ανταλλάσσουμε, ή νοικιάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε τρίτους.

Το iphonegreece σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν.
Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο iphonegreece.

Το iphonegreece συλλέγει τρεις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η επισκευή του από το iphonegreece, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που πραγματοποιούνται κατα καιρούς. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας επισκευής, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το iphonegreece κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της επισκευής στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το iphonegreece στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iphonegreece.gr .

Το www.iphonegreece.gr έχει δημιουργήσει αυτή την δήλωση μυστικότητας προκειμένου να καταδειχθεί η σταθερή δέσμευσή μας για τη μυστικότητα και την ασφάλεια. Τα παρακάτω περιληπτικά αποκαλύπτουν τις πρακτικές μας συλλογής και διάδοσης πληροφοριών για αυτόν τον ιστοχώρο: iphonegreece.gr .

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας για να βοηθήσουμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα με τον κεντρικό υπολογιστή μας(διακομιστή – server), και να διαχειριστούμε τον ιστοχώρο μας. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθήσει και να προσδιορίσει ευκολότερα εσάς και το καλάθι αγορών σας.

Η αίτηση εγγραφής στην περιοχής μας απαιτεί από τους χρήστες να μας δώσουν τα στοιχεία επαφής (όπως το όνομά τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνα επικοινωνίας), οικονομικές πληροφορίες (εφόσoν επιλέξουν τρόπο πληρωμής με πιστωτική κάρτα ή Paypal (όπως τους αριθμούς λογαριασμού ή πιστωτικών καρτών), και τις δημογραφικές πληροφορίες (όπως τον ταχυδρομικό κώδικα ή φύλο ή την ηλικία τους). Τα στοιχεία επαφής του πελάτη χρησιμοποιούνται για να μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον επισκέπτη όταν χρειάζεται για επιβεβαίωση της επισκευής σας. Οι οικονομικές πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για να τιμολογήσουν το χρήστη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Κάθε διεκπεραίωση επισκευής απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας επισκευές. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του iphonegreece. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του iphonegreece για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το iphonegreece απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αυτή η περιοχή περιέχει και συνδέσεις με άλλες περιοχές. Το iphonegreece.gr δεν είναι αρμόδιο ούτε υπεύθυνο για τις πρακτικές μυστικότητας ή το περιεχόμενο τέτοιων τρίτων ιστοχώρων.

Η περιοχή μας χρησιμοποιεί ένα έντυπο για τους πελάτες για να παρέχει ευκολότερα πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε τα στοιχεία επαφής του επισκέπτη (όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους). Τα στοιχεία επαφής από το έντυπο πληροφοριών του χρήστη χρησιμοποιούνται για να στείλουν τις συσκευλες στους πελάτες μας. Τα στοιχεία επαφής του πελάτη χρησιμοποιούνται για να έλθουμε ευκολότερα σε επαφή με τον επισκέπτη-πελάτη όταν χρειάζεται. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν και να αποχωρήσουν από τη λήψη μελλοντικών αποστολών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Αυτή η περιοχή διαχειρίζεται τα φόρουμ, τους πίνακες μηνυμάτων και τα FAQs διαθέσιμα προς τους χρήστες της. Παρακαλώ θυμηθείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποκαλύπτονται σε αυτές τις περιοχές (φόρουμ, τους πίνακες μηνυμάτων και τα FAQs) γίνονται δημόσιες πληροφορίες και πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας πριν να αποφασίσετε να αποκαλύψετε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Αυτή η περιοχή έχει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας σε ισχύ για να προστατεύσει την απώλεια, την κακή χρήση και την αλλαγή των πληροφοριών που είναι υπό τον έλεγχό μας. Χρησιμοποιούμε ασφαλείς κεντρικούς υπολογιστές και όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ασφαλείς θέσεις, προσιτές μόνο μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες/κωδικούς πρόσβασης τους. Η πρόσβαση τους παρακολουθείται και καταγράφεται.

Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς το iphonegreece επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Η συγκατάθεσή σας
Με τη χρησιμοποίηση του ιστοχώρου μας, συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση αυτών των πληροφοριών από το iphonegreece. Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική μυστικότητας μας, θα τοποθετήσουμε τις αλλαγές σε αυτήν την σελίδα έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες περιστάσεις τις αποκαλύπτουμε.Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.